Åpningstider
Man-Fre 09-18
Ring/SMS
45 900 300

Vi digitaliserer og overfører videokassetter (VHS & VHS-C) til minnepenn, DVD/CD-Plate, eller vår server for videre nedlasting.

Pris pr Video: 300kr

VHS